Děkujeme za to, že nám pomáháte.
Pokud je Váš dar cílený na konkrétní zvířátko, napište jeho jméno do poznámky.
Přispět můžete na náš transparentní účet vedený u: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Majitel účtu: Domov zvířátek, z.s., Komenského 1211, 281 63 Kostelec n.Č.L.
Číslo účtu: 2401911904/2010
IBAN: CZ19 2010 0000 0024 0191 1904
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Pro zaslání potvrzení o přijmu daru uveďte do poznámky Váš e-mail, jméno, příjmení a adresu nebo IČ. Případně můžete tyto info zaslat na náš email info@domovzviratek.cz s uvedením čísla účtu, ze kterého jste dar poslali.


JAK UPLATNIT POTVRZENÍ O PŘIJMU DARU
Potvrzení o daru slouží k snížení základu daně.

Fyzické osoby (zaměstnanci i OSVČ): (podle § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu)
Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ, tedy ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají všechna potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15. 2. následujícího roku a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Právnické osoby: (podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Minimální výše jednoho daru pro odpočet je tedy u právnické osoby 2000 Kč.Děkujeme našim hlavním sponzorům, kteří nám pravidelně pomáhají jak materiálně, tak finančními dary

EKO5 software s.r.o.
EKO5 software s.r.o.

MITHAL s.r.o.
MITHAL s.r.o.

OMNIFOX s.r.o.
OMNIFOX s.r.o.


MOTORSAN s.r.o.
MOTORSAN s.r.o.